TEL : 0312 213 99 00

Değerli Meslektaşlarımız,

Daha önceki duyuruda da bildirildiği gibi, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği tarafından düzenlenen 5. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, 6-8 Ekim 2017 tarihleri arasında Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Otel’de gerçekleştirilecektir.

Bilindiği üzere, akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp uygulama sertifikalarının geçerlilik süresi yedi yıldır. Sertifika geçerlilik süresi içerisinde en az dört kez akupunktur ile ilgili ulusal/uluslararası eğitimlere veya bilimsel toplantılara katıldığını belgeleyenlerin sertifikalarının geçerlilik süreleri beş yıl uzatılmakta olup, Derneğimizce düzenlenen kongre ve sempozyumlar, Bakanlıkça kabul edilen bilimsel toplantılar kapsamında yer almaktadır.

Sempozyum ile ilgili sunumlar, katılım, konaklama ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Tüm meslektaşlarımızı 6-8 Ekim 2017 tarihleri arasında aramızda görebilmeyi diliyoruz.
Saygılarımızla.

Sempozyum Düzenleme Kurulu